Εκπαιδευτικό Υλικό

Πρόγραμμα κατάρτισης στη μεθοδολογία

της αφήγησης ιστοριών για εργαζόμενους με νέους, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονται με νέους με αναπτυξιακές αναπηρίες/διαταραχές ψυχικής υγείας

Αυτός ο εκπαιδευτικός πόρος θα περιέχει κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές στρατηγικές για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας της ψηφιακής αφήγησης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και σε εργαζόμενους/ες με νέους με αναπτυξιακές αναπηρίες και διαταραχές ψυχικής υγείας, καθώς και οργανισμούς νεολαίας.

Available in: ENITDEESFRELMK

Πιλοτική εφαρμογή

και ανάπτυξη συλλογικών ιστοριών από νέους με αναπτυξιακές αναπηρίες/διαταραχές ψυχικής υγείας

Αυτός ο πόρος θα είναι το αποτέλεσμα μιας πιλοτικής δραστηριότητας με 20 εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και εργαζόμενους με τη νεολαία ανά χώρα εταίρο, οι οποίοι θα παράσχουν κρίσιμες ανατροφοδοτήσεις για τον καθορισμό του εκπαιδευτικού υλικού του έργου. Επιπλέον, το υλικό αυτό θα παρουσιάζει μια συλλογή από τουλάχιστον 14 ιστορίες ως αποτέλεσμα της συμμετοχής 2 νέων ανά χώρα που ζουν με αναπτυξιακές αναπηρίες και διαταραχές ψυχικής υγείας, επωφελούμενοι από τη μεθοδολογία της αφήγησης ως προσέγγιση για τη συλλογή των ιστοριών τους.

Ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πλατφόρμας

Αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αφήγηση ιστοριών και οι συλλεγμένες συλλογικές ιστορίες θα αναρτηθούν σε μια πλατφόρμα εκπαίδευσης και φιλοξενίας. Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί από τους εταίρους του έργου και θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. Η πλατφόρμα θα αποτελέσει σημαντικό κόμβο για την κατάρτιση των επαγγελματιών που εργάζονται με νέους που ζουν με αναπτυξιακές αναπηρίες και διαταραχές ψυχικής υγείας και για τους ίδιους τους νέους, επειδή μπορούν να ακούνε τις ιστορίες άλλων και να μοιράζονται τις δικές τους σε ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον.

Συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές

για τη χρήση της αφήγησης ιστοριών ως διαδικασία επικοινωνίας και επούλωσης κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία

Έκθεση συστάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της χρήσης της αφήγησης ιστοριών ως θεραπευτικής και επικοινωνιακής διαδικασίας για τους νέους που ζουν με αναπτυξιακές αναπηρίες και διαταραχές ψυχικής υγείας. Οι συστάσεις θα βασίζονται στα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα του έργου και θα προσδιορίζουν τις βέλτιστες πρακτικές, μεθοδολογίες και δραστηριότητες για την προώθηση της αφήγησης ιστοριών με αυτή την ομάδα-στόχο.

Available in: ENITDEESFRELMK