Εκπαιδευτικη Πλατφορμα

Αυτή η πλατφόρμα είναι ένα εικονικό περιβάλλον όπου εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί και εργαζόμενοι με τη νεολαία μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αφήγηση ιστοριών και σε πρακτικές συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιούν την αφήγηση ιστοριών ως θεραπευτική και επικοινωνιακή μεθοδολογία. Η πλατφόρμα έχει επίσης αναπτυχθεί για τους νέους που ζουν με αναπτυξιακές αναπηρίες και άλλες διαταραχές ψυχικής υγείας. Οι νέοι μπορούν να περιηγηθούν με ασφάλεια στις ιστορίες των συνομηλίκων τους και ταυτόχρονα να ανεβάσουν τις προσωπικές τους ιστορίες και εμπειρίες.

Η πλατφόρμα θα αποτελέσει επίσης ένα μέσο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ειδικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι που ζουν με αναπτυξιακές αναπηρίες και άλλες διαταραχές ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Also available in: