Εταίροι

KMOP Education Hub

Greece

Διαβάστε περισσότερα

Tο ΚΜΟPEducation & Innovation Hub είναι ένας ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2006, με στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών και, στη συνέχεια, την ένταξη στην αγορά εργασίας, την κοινωνική κινητοποίηση και την ενσωμάτωση του μειονεκτούντος πληθυσμού. Ευθυγραμμισμένη με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για μια χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιη και ποιοτική εκπαίδευση και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς για όλους, το ΚΜΟPEducation & Innovation Hub αναπτύσσει καινοτόμες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και λύσεις για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση των δικαιούχων της, χρησιμοποιώντας εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας. Παράλληλα, διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τη σύνδεσή τους με την εκπαίδευση.

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του ΚΜΟP – Education & Innovation Hub είναι οι εξής:

 • Συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) για την ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης για περιθωριοποιημένες και ευάλωτες ομάδες,
 • Μελέτες που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις ανάγκες της αγοράς για άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες,
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ευάλωτων ατόμων, όπως τα άτομα με αναπηρίες και διαταραχές ψυχικής υγείας,
 • Διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων
 • Συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες τομείς.

BUPNET

Germany

Διαβάστε περισσότερα

Η BUPNET GmbH, που ιδρύθηκε το 1985, είναι ένας φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων με μακροχρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση τόσο εθνικών όσο και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έργων. Η ομάδα της BUPNET διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων και στα τέσσερα εκπαιδευτικά πεδία, στην (εσωτερική και εξωτερική) αξιολόγηση, στην ανάπτυξη λύσεων ηλεκτρονικής μάθησης, εφαρμογών και μικτής μάθησης, καθώς και στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πεδίο της επικύρωσης της άτυπης μάθησης.

   

  Canary Wharf Consulting Limited

  United Kingdom

  Διαβάστε περισσότερα

  Η CANARY WHARF CONSULTING LTD είναι μια διεθνής εταιρεία συμβούλων που παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Η έμφαση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, μαζί με τη δέσμευσή της για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς της, αποτελούν τις βασικές αξίες της CWC από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της. Για να διασφαλίσουμε την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, σχεδιάζουμε καινοτόμες λύσεις πλήρως προσαρμοσμένες στο εκάστοτε οικονομικό πλαίσιο και στις ανάγκες των πελατών.
  Η τεχνογνωσία της Canary Wharf Consulting εκτείνεται σε ποικίλους τομείς υπηρεσιών και κλαδικές εξειδικεύσεις. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας παρέχει συμβουλευτικές λύσεις στους ακόλουθους τομείς: Συμβουλευτικές υπηρεσίες, ΤΠΕ: Ηλεκτρονικά εργαλεία και πλατφόρμες, Αναπτυξιακή συμβουλευτική και Μάρκετινγκ και επικοινωνία.

  Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”

  Italy

  Διαβάστε περισσότερα

  Το Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Παλέρμο της Ιταλίας. Ιδρύθηκε αρχικά από τον Danilo Dolci – κοινωνικό ακτιβιστή, κοινωνιολόγο, μη βίαιο και εκπαιδευτικό – το CSC εργάζεται κυρίως στον εκπαιδευτικό τομέα και έχει πολλές συνεργασίες με σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, ενώσεις και κοινωνικές ομάδες, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το έργο του CSC βασίζεται σε δύο πυλώνες, την ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα. 

  Fundación INTRAS

  Spain

  Διαβάστε περισσότερα

  Η INTRAS είναι ένας μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό την έρευνα και την παρέμβαση υψηλής ποιότητας στον τομέα της ψυχικής υγείας. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι παρακολουθούνται από τους επαγγελματίες του INTRAS, που διαθέτει μια ομάδα από 250 και πλέον επαγγελματίες (ψυχίατροι, ψυχολόγοι και επαγγελματίες από τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα που διεξάγουν έρευνα, εκπαίδευση και κλινική πρακτική). Η κύρια ομάδα-στόχος του INTRAS αποτελείται από άτομα που πάσχουν από σοβαρές και παρατεταμένες ψυχικές ασθένειες, ενώ ο οργανισμός εκτελεί επίσης δραστηριότητες και προσφέρει υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα που κινδυνεύουν γενικά από κοινωνικό αποκλεισμό. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του INTRAS βασίζεται στην προσέγγιση της ανάκαμψης, ενδυναμώνοντας έτσι τους χρήστες να ζήσουν μια αυτοκαθοριζόμενη και με αυτοπεποίθηση ζωή μέσω της αντανάκλασης των δυνητικών επιθυμιών τους και της παροχής θεραπείας και προγραμμάτων κατάρτισης. Το INTRAS είναι επίσης ένας καταξιωμένος και έμπειρος οργανισμός με πολυετή εργασία στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την αποκατάσταση και την ένταξη των ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, κυρίως των ατόμων με ψυχικές ασθένειες.

  KMOP Skopje

  The Republic of North Macedonia

  Διαβάστε περισσότερα

  To KMOP Skopje είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2017 και εδρεύει στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία επικεντρώνεται στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων πολιτικής στον κοινωνικό τομέα και της έρευνας. Έχει εγγραφεί ως τοπική ΜΚΟ στη Βόρεια Μακεδονία και λειτουργεί αυτόνομα από το 2017, με εντολή να αξιοποιήσει το υπόβαθρο και το ιστορικό της KMOP προς όφελος των ευάλωτων ομάδων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νέων σε επίπεδο βάσης που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικά στρώματα. Στόχος του KMOP Σκοπίων είναι να συμμετέχει ενεργά στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Βόρειας Μακεδονίας και να συμβάλει στην ανακούφιση διαφόρων ευάλωτων ομάδων προσπαθώντας να σχεδιάσει καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις σε ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα, καθιστώντας τις τοπικές κοινότητες πιο ανθεκτικές. Μέσω της ολοκληρωμένης ανάλυσης, των βιώσιμων δραστηριοτήτων έργων και της άμεσης εμπλοκής του με τις τοπικές κοινότητες, το KMOP Skopje καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν από διάφορες συστηματικές ελλείψεις πολιτικής και επηρεάζουν καθημερινά άτομα από μειονεκτικό περιβάλλον.

  KMOP Policy Centre

  Belgium

  Διαβάστε περισσότερα

  To KMOP – Policy Centre έχει εκτεταμένη γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος από τους συμβούλους του σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που αξιοποιούν από ένα παγκόσμιο δίκτυο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων τους επιτρέπει να παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.