Партнери

KMOP Education Hub

Greece

Прочитај повеќе

Во КМОП, ние веруваме дека кога образованието е успешно, тоа им овозможува на поединците не само да ја применуваат својата агенција во учество во економска, граѓанска и хуманистичка активност, туку и да ја преобликуваат. Во мисијата да го промовира социјалниот напредок преку образованието, KMOP Education Hub разви низа образовни програми за поединци и бизниси, помагајќи им да се движат во својот социјален екосистем кон постигнување на своите цели и да придонесат за поинклузивна и одржлива иднина. Од нашите образовни програми се очекува да поттикнат социјален напредок преку четири различни, но меѓусебно поврзани цели:

 • Хуманистички
 • Цивил
 • Економски
 • Социјална еднаквост и правда

BUPNET

Germany

Прочитај повеќе

BUPNET GmbH, основана во 1985 година, и е воедно давател на образование за возрасни со долгогодишно искуство во развивање и управување со национални и европски тренинзи и проекти за обука. Тимот на BUPNET има голема експертиза за европски проект менаџмент во сите четири образовни полиња, (внатрешна и надворешна) евалуација, развој на е-учење, апликации и решенија за комбинирано учење, како и во европското истражувачко поле за валидација на неформалното учење .

   

  Canary Wharf Consulting Limited

  United Kingdom

  Прочитај повеќе

  CANARY WHARF CONSULTING LTD е меѓународна консултантска компанија која обезбедува услуги за клиенти во јавниот и приватниот сектор. Обезбедување квалитетни услуги, преку посветеност за максимизирање на  ефикасноста се основните вредности на CWC уште од првиот ден од нејзиното основање. За да обезбедиме високо квалитетни услуги со зголемена вредност, дизајнираме иновативни решенија целосно приспособени на постојната финансиска рамка и потребите на клиентите.Експертизата на Canary Wharf Consulting опфаќа различни области на услуги и специјализација во одредени области. Нашиот експертски тим обезбедува советодавни решенија во областите на: Консултантски услуги, ИКТ: Е-алатки и платформи, Развоен консалтинг и маркетинг и комуникации.

  Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”

  Italy

  Прочитај повеќе

  Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” is a non-profit organization based in Palermo, Italy. Originally founded by Danilo Dolci – a social activist, sociologist, nonviolent and educator – CSC works mainly in the educational sector and has several collaborations with schools, university, institutions, associations and social groups, both at local and international level. CSC work is based on two pillars, development and creativity.

    

   Fundación INTRAS

   Spain

   Прочитај повеќе

   INTRAS е непрофитна организација основана во 1994 година посветена на висококвалитетно истражување и интервенции во областа на менталното здравје. Секоја година, повеќе од 2.000 луѓе се опслужени од професионалците на INTRAS, кои имаат тим од повеќе од 250 стручни кадри (психијатри, психолози и професионалци од социјална и образовна област кои вршат истражување, обука и клиничка пракса). Главната целна група на INTRAS ја сочинуваат лица кои страдаат од тешки и продолжени ментални болести, при што организацијата исто така врши активности и нуди услуги на лицата со посебни потреби и на лицата во ризик од социјално исклучување воопшто. Развојот на услугите и програмите на INTRAS се заснова на пристапот за закрепнување, со што ги зајакнува корисниците да можат да живеат самоопределен и самоуверен живот земајќи го во предвид  нивните потенцијални желби и користејќи програми за  терапија и обука. INTRAS е, исто така, реномирана и искусна организација со долгогодишна работа на полето на европски проекти и експертиза во развивање иновативни решенија за закрепнување и интеграција на лица  кои се во ризик од социјална исклученост, главно луѓе со ментална попреченост.

    KMOP Skopje

    The Republic of North Macedonia

    Прочитај повеќе

    KMOP Skopje е невладина организација основана во 2017 година и со седиште во С. Македонија, која се фокусира на обезбедување социјални услуги преку дизајнирање и спроведување на реформи во политиките во социјалниот сектор и спроведување истражувања. Подружницата на КМОП во Скопје е регистрирана како локално Здружение на граѓани и работи автономно, но се потпира на богатото искуство на КМОП и ги следи состојбите во однос на ранливите групи во државата. Целта на КМОП Скопје е да биде активно вклучена во областа на социјална заштита во С. Македонија колку што е можно повеќе, да допринесе за олеснување на различните ранливи групи преку креирање на иновативни и ефективни решенија за некој од проблемите кои се јавуваат во државата, градејќи поотпорни локални заедници преку сеопфатна анализа, одржливи проектни активности и нејзино директно вклучување со локалните заедници континуирано вложува напори за решавање на различни проблеми, кои произлегуваат од разни систематски недостатоци на политиките и секојдневно ги погодуваат поединците од маргинализирани групи.

    KMOP Policy Centre

    Belgium

    Прочитај повеќе

    Центарот за политики на KMOP е основан во Брисел во 2020 година, со цел да спроведе длабинско истражување, да произведе влијателни политики засновани на докази и да се залага за социјалните прашања.

    Капитализирајќи го нашето долгогодишно искуство во обезбедувањето социјални услуги, анализираме, дизајнираме и препорачуваме политики кои промовираат социјална благосостојба, индивидуална благосостојба и еднакви можности, носејќи реални промени за поединците и заедниците.

    Работи преку:

    • Истражување
    • Експерименти за социјален напредок
    • Проценка на социјалното влијание

    Како дел од своите напори за дизајнирање и застапување на политики кои генерираат социјално влијание, КМОП исто така е ангажирана во различни проекти за техничка помош во многу трети земји, главно во Европа (т.е. Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија), Азија (т.е. Ерменија, Киргистан, Таџикистан) и Африка (т.е. Египет, Намибија, Буркина Фасо), обезбедувајќи консултации за прашања од социјалната политика.